Sági György: Hiszen ti ismeritek

Azt hiszem ennek a könyvnek az olvasása jelentette számomra az utóbbi időben a legnagyobb kihívást. És ez annak tudható be, hogy eleinte kicsit nehezen hangolódtam rá a könyv témájára, stílusa és hangulata nyomasztó volt számomra, valamint eléggé szerteágazónak tűnt a cselekménye.

Keresztyén emberként olvasni a zsidó vallásról, hitről és kultúráról úgy gondolom, nem egy könnyű feladat, még akkor sem ha ez egy érdekes történetbe van beágyazva.

A könyv olvasása közben folyamatosan az volt az érzésem, hogy a több szálon futó cselekmény mind aköré csoportosul, hogy melyek azok a tényezők, amelyek meghatározzák az egyén személyiségét és életét. A könyv szereplői mind egyfajta fejlődési úton mennek át, keresve a választ arra, hogy mi határoz meg minket, mitől tartozunk egy közösséghez, mitől függ, hogy tagjai vagyunk-e egy közösségnek.

A történet elején egy fiatal német lányt ismerünk meg, aki Izraelben egy idősotthonban végzi önkéntes munkáját, segítve olyan zsidó embereket, akik magukban hordozzák a múlt és a történelem sebeit, kudarcait és megbocsáthatatlan bűneit. Közben a zsidó nép történetét is megismerjük, azt a népet, akit Isten folyamatos választások és megpróbáltatások elé állít, ahol a zsidók egyéni és kollektív szinten újra és újra döntések előtt találják magukat. Betekintést nyerünk a zsidó kultúrába, hagyományba, valamint jobban belelátunk annak a népnek a sorsába, akit Isten kiválasztott magának.

Mindeközben jó néhány év eltelik, és a történet végén újra felbukkan az a fiatal német lány, akinek most már családja, férje és felnőtt gyerekei vannak.

Itt kezdődik Cornelia, a fiatal német lány és Jeremiah, a szintén fiatal etióp zsidó szerelmi története. Az ő történetük tükrözi a leginkább azt, hogy a múlt elől meneküli nem lehet, ugyanis DNS szinten magunkban hordozzuk felmenőink hibáit, veszteségeit, de még haragját és bánatát is.

Végigolvasva ezt a kesze-kusza történetet, amiben sok a homályos és burkolt üzenet, a sorok között mégis érezhető egyfajta vívódás vagy útkeresés. Nem csak a zsidók története miatt, akik évtizedeken keresztül újból és újból útra keltek, hogy hazára és otthonra találjanak, hanem univerzálisan az emberi gyötrelem és állandó harc miatt is.

Nagyon gyakoriak a könyvben ezek a kérdések: Ki vagyok én? Kik az őseim? Milyen kulturális és genetikai hagyományokat és mintákat őrzök?

Vajon igaz az a biblikus ige, miszerint Isten másod és harmadíziglen is megbünteti az ember bűnét? Vajon ez az egész emberiségre igaz, miszerint apáink és anyáink bűne, bennünk és gyerekeinkben ugyanúgy tovább él?

Súlyos és nehéz kérdések ezek, melyekre a könyv nem ad egyértelmű válaszokat vagy feloldozást ennek terhe alól. De én mégis kiutakat vagy alternatív megoldásokat véltem felfedezni benne.

Az Istennel kötött szövetség örök és hű. Ugyanakkor az Ószövetség törvényeit felülírta vagy kiegészítette az Újszövetség, ahol Isten egy Megváltóról beszél, aki új szövetséget köt az emberiséggel.

A könyv utolsó mondatai tökéletesen megadták számomra a választ a fenti kérdésemre: „Választani kell jó és rossz között.”

Mindannyian hordozzunk önmagunkban generációs, társadalmi vagy családi mintákat, melyek megsebeznek, gátolnak vagy épp romokba döntenek. De a múlt nem árnyékolhatja be jelenünket, a jelenünk miatt pedig nem kell félni a jövő miatt.

A könyv vége nagyon szépen lekerekíti a történetet, miközben teret ad az olvasónak a továbbgondolásra. Mindannyian választások elé kerülünk életünk során, és bár néha nem egyértelműek a jelek, amiket Isten küld nekünk, mégis bízhatunk abban, hogy sorsunk alakulása nem attól függ, hogy őseink milyen hagyatékot hagytak ránk. A kollektív bűn nem mentesít az egyéni felelősség alól, mindenkinek saját felelőssége a jót választani a rossz heleyett.

Kedvenc idézetem a könyvből:

Én is a kapott pofonokból építkeztem. Annyi, de annyi pofont kaptam, és most mégis itt vagyok. Annyi, de annyi csalódáson túl, mégis hiszek abban, hogy jobb szeretni, mint gyűlölni.(…) Nem jó érzés pofont kapni, de mégiscsak azokból az ütésekből épül az önbecsülésünk, amiket a saját bőrünkön érzünk.

Hiszen ti ismeritek Book Cover Hiszen ti ismeritek
Sági György
Jaffa Kiadó Kft.
2020
Keménytábla, Védőborító
294