5+1 legjobb könyv az örökölt családmintákról

Az utóbbi időben egyre nagyobb teret kap a transzgenerációs pszichológia, ezen belül a transzgenerációs hatások tanulmányozása és boncolgatása. Az utóbbi években sok könyv és cikk született ebben a témában, ugyanis mindannyian magunkban hordjuk elődeink azon mintáit, amelyek meghatározzák jelenbeli életünket.

Az az érdekes az örökölt családi mintákban, hogy gyakran azokra is kihat, akik direkt módon nem voltak kitéve ezeknek a hatásoknak, de genetikai szinten továbbörökölték ezeket a traumatikus élményeket.

A transzgenerációs trauma feldolgozása segít megérteni, milyen összefüggés áll az örökölt családminták és a gondolkodásunk, valamint cselekedeteink mögött.

A transzgenerációs minták lélektani hatása életünk szinte bármelyik területére kihathat, ezért fontos feldolgozni azokat az örökölt mintákat, amelyek esetleg megakadályoznak abban, hogy egy beteljesült életet éljünk.

Az egyéni trauma feldolgozása lehetőséget adhat arra, hogy jelentős változást észleljünk életünkben, valamint egy újabb és egészségsebb mintát adjunk tovább a jövő generációinak.

Ebben a könyvajánlóban olyan könyvek kaptak helyet, amelyek az örökölt családmintákat és a transzgenerációs hatásokat helyezik középpontba, megmutatva azt, hogy őseink sorsa, nem csak identitásunkat, de kapcsolatainkat is befolyásolhatja.

Hogyan öröklődik egy trauma több generáción keresztül? Hogyan hatnak ránk elődeinktől örökölt mintái? Hogyan lehet változtatni ezeken a mintákon? Milyen konkrét gyakorlattal vagy esetleg terápiás segítséggel lehet ezeket kiküszöbölni?

Hasonló kérdésekről és még ennél jóval többről is szólnak ezek a könyvek, amelyek hol lényegre törően, hol pedig részletesebben és tudományosan, görcső alá veszik ezt a nagyon nehéz és fájdalmas témát.

 

1. Orvos-Tóth Noémi: Örökölt sors

Ez a könyv egy hatalmas löketet jelenthet mindazok számára, akik kicsit jobban bele szeretnék ásni magukat a családi mintákba és a transzgenerációs örökségbe. Felkutatni, megvizsgálni, tanulmányozni felmenőink saját viselkedési, gondolkodási vagy életmódbeli mintáit, rengeteget segíthet abban, hogy megértsük saját cselekedeteink mozgató rugóját. Ez a könyv a modern pszichológia elveit vallja, miszerint felmenőink hibái, kudarcai, tévedései vagy félelmei bennünk ugyanúgy továbbélnek. Ezek gyakran talán észre sem vehetőek, de sajnos sok esetben nagy hatással vannak nem csak testi, hanem lelki és szellemi egészségünkre nézve is.

Megértve azokat a családi mintákat és örökölt sorsokat, tudatosítva a hibákat és a kudarcokat, esélyt kaphatunk arra, hogy feldolgozásra kerüljön a múlt, annak érdekében, hogy ennek ne legyen hatása jelenünkre vagy jövőnkre. A múlt fel nem dolgozott eseményei nem csak lelki, hanem testi szinten is komoly elakadásokat okozhatnak. Ezeket vagy feldolgozza az ember, vagy egy életen át hordozza ennek súlyát.

Ez a könyv alapos és átfogó elméleti részeket tartalmaz, amihez mindig párosul egy-egy esettanulmány, ezzel is segítve az olvasót, hogy jobban belelásson és jobban megértse mindazt, amit néha nehéz szavakba önteni.

2. Henry Cloud – John Townsend – Dave Carden – Earl Henslin – Alice Brawand: Családfánk titkai

Ez a gyakorlatias és kézzel fogható könyv mindennapi történeteken keresztül, átlagos családok hétköznapi küzdelmeiről mesél. Ez az önfejlesztő és önsegítő könyv, káros és diszfunkcionális családi mintákon keresztül próbál gyógyírt, kézzel fogható tanácsokat és gyakorlatias megoldásokat nyújtani.

A könyv társzerzői főleg a hit szempontjából közelítik meg azokat a káros családi mintákat, amelyek negatívan befolyásolhatják életünket. A hétköznapi történetek mellett a könyv szerzői bibliai történeteken keresztül több olyan módszert is mutatnak, amelyek segítenek a diszfunkcionális családi mintákat feloldozni.

A könyv szerzői abból indulnak ki, hogy az egészséges családi minták kialakítása, csak akkor valósítható meg, ha előtte szembenézünk fájdalmas múltbeli traumáinkkal, és felismerjük azokat a káros magatartási és kapcsolati mintákat, amelyek hatással voltak személyiségünk kialakulásában.

A káros örökölt családi minták akár több generáción keresztül is romboló hatással lehetnek, szerelmi, munkahelyi vagy baráti kapcsolatainkra, de ezeket kellő segítséggel fel lehet dolgozni.

3. Mark Wolynn: Örökölt családminták

Hasonlóan sok más olyan könyvhöz, ami az örökölt viselkedésmintákat tanulmányozza, itt is főleg azon van a hangsúly, hogy milyen tudatalatti családmintákat, gondolatokat vagy érzelmeket örököltünk hozzánk közelálló emberektől.

Amiben azonban mégis kicsit különböző ez a könyv, az hogy itt főleg a traumákon, a krónikus fájdalmak és a szorongó érzelmek eredetén van a hangsúly. A könyv szerzője is egy trauma folytán jutott el oda, hogy górcső alá vegye saját életét és felkutatva felmenőinek előéletét, válaszokat próbált keresni saját viselkedésmintáira.

Ezeket a válaszokat a pszichológiában találta meg, meggyógyítva ezáltal nem csak önmagát, hanem több olyan embert is, akik kiutat keresnek a traumás élményekből.

Mark Wolynn, a könyv szerzője egy olyan módszert mutat be, amivel megvizsgálva családmintáinkat, alapfélelmeinket tárhatjuk fel, annak érdekében, hogy ezek a félelmek és szorongások oldódni tudjanak nem csak pszichikai, de fizikai szinten is.

A könyv szerzője egyfajta alapnyelvezetről beszél, amit ha sikerül terápiás beszélgetések által feltárni, akkor jobban megérthetjük azokat az örökölt viselkedési mintákat, aminek a gyökerei talán egy korábbi generációban kereshetőek.

4. Balogh Klára – Bárdos Katalin – Békési Tímea – Hardy Júlia – Koltai Mária – Korbuly Ágnes – Tóth Borbála: Transzgenerációs történetek

Ebben a könyvben hét szakember tárja olvasói elé személyes és szakmai tapasztalatát, mindezt különböző esettanulmányok során. Minden konkrét esttanulmány szereplői olyan emberek, hétköznapi problémákkal, amelyekkel mindannyian azonosulni tudunk.

Minden esttanulmányban az örökölt családi traumák feldolgozása áll a középpontban. De a könyv szerzői nem csak ezeket a személyes élményeket osztják meg, hanem saját módszereiket is, amivel segítenek mindazoknak, akik valamilyen traumával küzdenek.

A reflektálás, a családterápia, a családfa állítás csak néhány ilyen példa ezen módszerek közül, amelyek kitartó és elszánt munkával, rengeteg traumát és elakadást tudnak feloldani.

Ezeket a módszereket komoly szakmai háttér és tudás támasztja alá, amiket kiegészítenek azon „páciensek” történetei, akik alkoholfüggőség, gyász, veszteség, öngyilkosság vagy egyéb hasonló örökölt családi traumákat próbálnak feldolgozni.

5. Angster Mária – Bagdy Emőke – F. Várkonyi Zsuzsa – Kozma-Vízkeleti Dániel – Lukács Liza – Orvos-Tóth Noémi – Pál Ferenc – Popper Péter: Otthonról hoztuk

Ebben a könyvben is a transzgenerációs mintákon van a hangsúly, de főleg ennek a párkapcsolatokra gyakorolt hatásait boncolgatja a könyv. Érdekes élmény ebből a szemszögből is megvizsgálni az örökölt mintákat, tudatosítva azt, hogy milyen sok minden múlik azon, hogy egy pár tagjai milyen örökölt családmintákat hoznak be egy kapcsolatba.

Útmutató könyvként vagy ismeretterjesztő könyvként állja meg a helyét a leginkább ez a könyv, megértve és magyarázatot adva arra, hogy őseink viselkedési vagy gondolkodási mintái, miként hatnak ma is ránk.

A múlt megértése a kulcs, egy beteljesült jelen és jövő éléséhez, ez a könyv pedig ebben tud segíteni, néhány érdekes gondolattal.

6. Tapolyai Emőke: Harmóniában múltunkkal, jelenünkkel és jövőnkkel

Ez a könyv három fontos részből áll: múlt, jelen és jövő.

Mindannyiunknak vannak múltban kialakult veszteségei, kudarcai és sérelmei. De ha a múltban ragadunk, akkor az meghatározza jelen életünket, jelen életünkhöz való viszonyulásunk pedig befolyásolja jövőnket. A mai, negatív jövőképre állított társadalom és az „azonnalok” világa, egyre csak azt hitegeti az emberekkel, hogy jobb felkészülni a rosszra, hiszen félelmeink a múlt tapasztalatain alapszanak, ezért nagy valószínűséggel újra be fognak következni. Vagyis a szenvedés megismétlődik, a reménység meghiúsul. De van ebből kiút, és erről a kiútról beszél ez a könyv.

A kiút három lépésből áll.

Az első lépés: megbékélés a múlttal és hálaadás azért, ami megtörtént, amin már úgysem tudunk változtatni, csupán elfogadni és továbblépni. Teljesen értelmetlen, értelmezni, logikus érvekkel magyarázni a múltat, ez csak „egy torzított, részleges, szubjektív értelmezés” lenne. Szembe kell nézni a múlt fájdalmaival és sebeivel, alázattal kell elfogadni azt ami történt, elmerülni a szenvedésben, de utána hálával gondolni arra, ami mégis csak megtartott ezekben a nehéz időkben. Ha elfogadjuk tehetetlenségünket, hogy nem mindent mi irányítunk, akkor képesek leszünk hálával visszatekinteni a múltra, és ezáltal csökken fájdalmunk, oldódik szorongásunk és enyhül szenvedésünk.

A második lépés: megelégedés a jelennel, az egyéni vágyakon és álmokon túllátni, szabadnak lenni, hinni és bízni abban, hogy minden a mi javunkat szolgálja.

Mindannyian a boldogságot hajszoljuk és úgy gondoljuk, hogy szükségleteink kielégítése majd elvezet minket az áhított boldogsághoz. De identitásunkban akkor leszünk igazán szabadok és boldogak, ha lemondunk az irányításhoz való ragaszkodásunkról és elkezdünk arra koncentrálni amink van.

A harmadik lépés: türelem megtanulása, valamint a jövőbe vetett hit, remény és bizalom. Ne keverjük össze a boldogságot a kényelemmel, az élethez hozzá tartozik a szenvedés és a fájdalom is. Ezért annyira fontos, hogy ne csak testi szükségleteinkre figyeljünk oda, hanem lelki szükségleteinkre is.

Ha sikerül nem megrekedni a múlt önsajnálatában, ha sikerül a biztonságot ígérő kontrollt kiengedni kezünkből, és a jövőtől való félelmünk nem árnyékolja be jelenünket, akkor igazi harmóniában élhetünk önmagunkkal, embertársainkkal és a világgal.