5+1 könyv nőkről nőknek

Bármilyen évszakban is olvasunk, az mindig egy kellemes időtöltés, főleg ha egy olyan könyvet veszünk a kezünkbe, aminek témája közel áll hozzánk vagy épp olyan sorsokról szól, amiben önmagunkra találhatunk.

Ebben a cikkben női szerzőktől női sorsokról több olyan könyvet is ajánlok, amelyekben a női sors fontos szerepet kap. Ezek a könyvek mind olyan erős nőkről szólnak, akik egy bizonyos korban bátorságról, elszántságtól és kitartásról tettek bizonyságot.

Ezek mind olyan inspiráló könyvek, amelyekre érdemes odafigyelni, mert nem csak kikapcsolnak és szórakoztatnak, de motiválóan is hathatnak olvasóira, mert megváltoztathatják a nőkről kialakult általános képet.

Bármennyire is bonyolultnak vagy kiismerhetetlennek is tűnik a női mivolt, ezekben a könyvekben egy olyan átfogó képet kaphatunk a női elme és lélek összetettségéről, ami főleg nőknek, de nem csak nőknek lehet egy igazi kincs.

A könyv szerzői, elbeszélői vagy szereplői mind olyan erős nők, akik korukat meghazudtolva gyakran olyan ember feletti cselekedeteket vittek véghez, ami a mai modern nő számára is inspiráló és motiváló lehet.

Erős és bátor nőkről, ugyanakkor gyengéd és szeretetteljes nőkről és nőknek szólnak ezek a könyvek. Érdemes elmerülni ezeknek a bátor nőknek a történetében, garantált az olvasási élmény, valamint a kikapcsolódás.

5+1 könyv nőkről nőknek

 

  1. Alice Walker: Bíborszín

Erről a „csodák könyvéről” nagyon sokat lehetne írni, mert üzenete kortalan és határtalan. A regény női főszereplőjének szavaival élve: lehet az ember csúnya, fekete, buta, alárendelt vagy bármi más, de mégis itt van a Földön, mert az élethez mindenkinek joga van. Ezt a jogot nem mástól kapjuk meg, nem más minősítése tesz minket erre érdemesnek, nem kiharcoljuk magunknak, hanem vele születünk.

A történet főhőse, egy afroamerikai csúnyának és butának vélt fiatal lány, Celie, aki egy férfiak által uralt gettó környezetben él. Élete teljesen kilátástalan és kiszolgáltatott. Fekete emberként és nőként a hierarchia legalján áll. Egyetlen feladata a férfiak minden testi-lelki vágyának kielégítése és kiszolgálása. Magányos, szeretetlen és kiúttalan életéből a spiritualitás felé fordul. Istenhez beszél, rávetítve az egyetlen olyan férfi szerepet, amit ismer. Még az Istennel való kapcsolatában is alárendeli magát egy felsőbb hatalomnak, azt remélve, hogy minden szenvedése egyszer majd örömre talál a túlvilágban.

Ebből a kiúttalan helyzetből, két nő segítségével sikerül Celie-nek kiemelkedni. Az egyik, szeretett nővére, Nettie, akinek levelezései életben tartják és reményt keltenek benne. A másik, imádott barátnője, Shug, akitől megtanul szeretni. A két szeretett nőhöz fűződő kapcsolata során, Celie ráébred saját öntudatára. A férfiak által uralt álszent világ lassan kezd darabokra hullani, miközben Celie megtanulja felfedezni és szeretni önmagát, testét és a benne rejlő nőiséget.

  1. Elif Shafak: 10 perc 38 másodperc

Szépirodalmi szempontból egészen elképesztő az a nívó és stílus ahogyan Elif Shafak ír, megmutatva Isztambul és az iszlám világ kevésbe szép oldalait, ugyanakkor ragaszkodva ahhoz, hogy némi finom humor és kellő életöröm is megjelenjen könyvében. Ez a könyv egyszerre szól a barátságról, szerelemről, hűségről, megbocsátásról és családról, miközben egy női sorson keresztül mutatja be az élet kisebb-nagyobb örömeit. A női sorson és szemszögön keresztül látunk bele a 20. század Isztambuljába, valamint az ott élő nők életébe.

Ez a könyv egy irodalmi remekmű, ami nagy kontrasztot mutat a nyugati és keleti világ között, mindezt egy női tragikus sorson keresztül, ami bár fikció, mégis van némi valóságalapja, ugyanis az akkori kulturális és vallási háttér sok mindent alátámaszt a történetben. A hangsúly a török nők társadalmi és családi elnyomott helyzetén van, ugyanakkor ez a kör kiszélesedik mindazokra, akik valami miatt a társadalom peremére kerülnek és ezáltal kirekesztve és megbélyegezve élik le életüket.

Ez a kívül-belül értékes és különleges könyv egy érzelemdús és sokszínű olvasmány, ami túl a fizikai és érzelmi erőszakon, a szeretet és a barátság erejéről mesél. Bár a történet egy halálesettel indul be, mégsem a halálnak, az erőszaknak és a gyilkosságnak van ebben a könyvben a legnagyobb ereje, hanem az emberi kapcsolatoknak, amelyek még a halálon is túlmutatnak.

  1. Anita Diamant: A vörös sátor

Ez a családregény Jákób fiainak történetét meséli el, valamint annak egyetlen lányát, Dínát mutatja be az olvasónak. Dína, a könyv főszereplője, aki betekintést nyer és részt vesz az asszonyok mindennapi életében. Ezek az asszonyok a vörös sátorban gyűlnek össze, távol a férfiak társaságától. A vörös sátorban gyűlnek össze ezek az asszonyok és mesélik el egymásnak, féltve őrzött titkaikat, valamint női életbölcsességüket. Nemzedékről nemzedékre őrzik ezt a hagyományt, tovább adva tudásukat és élettapasztalatukat a szülésről és halálról, örömről és bánatról, szerelemről és testi vonzalomról. Egy kalandos utazást kísérhetünk végig ebben a könyvben: Kánaánból az Eufráteszen át egészen Egyiptomig. Egy olyan utazás ez, mely kapcsán Dína elbeszélése alapján megismerjük népes családját, annak szokásait és hagyományait.

Dína személyes elmesélése egy időtlen történet a nőiség titkairól és bölcsességeiről, egy vallomás anyákról ás lányaikról, akik annyi mindent megélnek és elszenvednek, egy férfiak által dominált világban, mégis megmaradnak egyszerre erősnek és gyengédnek is.

  1. Bauer Barbara: Kétszáz éves szerelem

Nagyon szemléletes és lendületes minden kis apró dolog ebben a regényben, szó szerint vibrál az egész regény. Nagyon szerethetőek benne a szereplők, a párbeszédek izgalmasak, maga a történet pedig nagyon különleges.

A történet főleg a boszorkányságról, a bábaságról és a szerelemről szól, de helyenként egy kis történelmi szál is keveredik bele. Nagy hangsúlyt kap ebben a könyvben a misztikum, a babona, a hagyomány és a hit.

Nagyon szép szerelmi történet bontakozik ki a regényben, egy olyan szerelem története ami kortalan és halhatatlan. Emellett a boszorkányperek és a magyar falusi élet is fontos szerepet kapnak a regényben.

A legjobban a női kérdések emelkednek ki ebben a könyvben, azok a témák amik körüljárják a nőiség mivoltát. Mit jelent nőnek lenni? Mi az igazi szerelem titka? Milyen az anyaság? Ezek a kérdések, bármilyen korban is éljen az ember, mindig is fontosak lesznek.

  1. Mörk Leonóra: A herceg és a lányka

Általában mindig a női sors alakulása kerül középpontba Mörk Leonóra regényeiben, akárcsak ebben a könyvben, ahol egyszerre három nő sorsának az alakulását is nyomon követhetjük. Ez a történet három olyan nőről szól, akik saját kezükbe veszik életük irányítását és a nehézségek ellenére is harcolnak a boldogságukért. Ez megint csak jellemző a szerző könyveire, hogy a nehézségek és megpróbáltatások ellenére, a főhősnő mindig megtalálja boldogságát, akárcsak egy tündérmesében.

Ez a történet Nóriról, egy fiatal lányról, annak édesanyjáról, Erikáról, valamint egy múltbéli lányról, Frieda-ról szól. A három nő története, három különböző helyszínre és idősíkba kalauzol el, ezért a váltott szemszögön keresztül olvashatjuk végig ezt az idillikus történetet. Mintegy kétszáz év választja el Nóri történetét Frieda történetétől, a kapocs azonban, ami ezt a két női sorsot összeköti az a zene iránti szeretet és rajongás, pontosabban a Beethoven zenéje iránti nagy szenvedély.

Ahogy végigkövetjük ennek a három nőnek a történetét, rájövünk arra, hogy több olyan elem is van, ami szorosan egymáshoz fűzi őket. A zene művészete a legerősebb kapocs, de e mellett ott van a szerelem mint fontos motívum, valamint a férfi szerep, pontosabban az apa hiánya egy kapcsolatból, egy családi kötelékből.

  1. Soraya M. Lane: A háború jegyesei

A regényben három olyan nőt is megismerhetünk, akiknek közös a céljuk, szolgálni és segíteni ahol csak lehet. Ápolónőként mindhárman kivették részüket a háborúból, és sok emberi életet mentettek meg. Scarlet, Ellie és Lucy három teljesen különböző karakterű és hátterű nő, de közös bennük az a belső erő, ami motiválja és életben tartja őket. Mindhárman ápolónőként dolgoznak és munkájuk során össze is barátkoznak. A sok szörnyűség és fájdalom ellenére, mindhármuknak sikerül túlélni a háborút és abból győztesen kijönni. Ennek a három különleges nőnek, a háború brutalitása és munkájuk veszélyei ellenére is sikerül rátalálni valódi önmagukra és a szerelemre.

Érdekes végig követni ennek a három barátnőnek a barátságát, életük alakulását, valamint azt, ahogyan még a háború idején is rájuk talál a szerelem, amiben beteljesülésüket lelik.

A legérdekesebb ebben a könyvben a női sorsok alakulása. Bár a könyv csak három fiatal nő életét mutatja be, de azért a háttérben helyenként szó esik azokról a nőkről is, akik anya, feleség, testvér vagy fiatal asszonyként magukra maradtak a háború idején. A három jó barátnő az ő életüket meséli el, azoknak a nőknek az életét, akik bátorságról és lelkierőről tettek bizonyságot tetteikkel a háború idején.

A háború legtöbbször csak a férfiak bátorságát emeli ki, de sokan megfeledkeznek a háttérben lévő halk, de annál inkább erősebb és elszántabb nőkről, akik gyakran egyedül kellett, hogy boldoguljanak.