Héctor García – Francesc Miralles: Icsigo-icsie

Bár terjedelmileg nem egy hosszú könyvről van itt szó, tartalmilag azért jóval nehezebb, mert a hangsúly a japán életmód legfontosabb alappillérén van, vagyis az icsigo-icsie életmódon.

Ezek az icsigo-icsie pillanatok, amikről ez a könyv szól, egyfajta tudatosságot és önismeretet követelnek meg a könyv olvasójától.

Az icsigo-icsie jelentése: amit most átélünk, nem ismétlődik meg soha többé. A könyv tele van olyan praktikákkal, tanácsokkal és egyszerű életmódbeli változásokkal, amelyek mind azt a célt szolgálják, hogy lelassulva sokkal tudatosabban figyeljünk környezetünkre, önmagunkra, valamint azokra a dolgokra, amelyek jelentéktelennek tűnnek, mégis megismételhetetlenek.

Az utóbbi években egyre hangsúlyosabb lett és egyre fontosabbá vált az önismeret és az önfejlesztés az emberek körében, ami köré mára már rengeteg könyv épül. Főleg a skandináv hygge pillanatok megélése kap nagy hangsúlyt ezekben az életmódbeli és önfejlesztő könyvekben, ahol egy egyszerű baráti beszélgetés, egy esti teázás és olvasás vagy egy felfrissítő séta, testi-lelki változásokat tud előidézni.

Ez a könyv is ezen gondolatok mentén halad, annyi különbséggel, hogy a japán életmód és életfilozófia elveit helyezi előtérbe, ahol a meditáció és a relaxáció kulcsfontosságúak.

Bár az európai gondolkodású embertől távolabb állnak ezek a japán sajátosságok, a könyvben lévő gyakorlatok és életmódbeli praktikák mégis könnyedén átültethetőek a mindennapi életbe.

Az icsigo-icsie legfontosabb alapelve a pillanat megragadása, a pillanatban való maradás. Ez valójában a népi mondás, egyszer élünk japán változata, ami valójában a „most” megismételhetetlenségére utal.

Felgyorsult, digitalizált és rohanó világunkban alig marad erőnk és energiánk arra, hogy megéljük egy-egy pillanat egyediségét.

Ez a könyv ebben próbál segíteni, elsősorban az elmélet szintjén, ahol tudatosan irányítjuk gondolatainkat, utána pedig a gyakorlatban, ahol saját magunk kreálunk olyan helyzeteket, amelyekben átélhetjük az icsigo-icsie pillanat varázsát.

A japán kultúrában az icsigo-icsie főleg a teaszertartás különleges alkalmára vonatkozik, ahol csendben, nyugalomban és békében az ember minden érzékszervével a jelen pillanatra és adott esetben a beszélgetőpartnerére tud figyelni. De ezeket az icsigo-icsie pillanatokat bármikor és bárhol meg lehet élni, ahol testileg-lelkileg és szellemileg teljesen átadjuk magunkat a pillanatnak.

Ez a könyv első részében a japán filozófia segítségével közelíti meg ezeket a megismételhetetlen pillanatokat, de rögtön utána több olyan konkrét példát is felmutat, amelyeket a hétköznapok során bárki alkalmazhat. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon szükséges megismerni önmagunkat, valamint felfedezni azt, hogy melyek azok az alapvető érzelmek, amelyek vagy visszahúznak a múltba, vagy szorongást gerjesztve a jövőbe irányítanak, megfosztva a jelen pillanatától.

A könyv szerzői a hat alapérzelemből, hármat emelnek ki, amelyek fontos szerepet játszanak abban, hogy épp melyik időtartományban vagyunk, a múltban vagy a jövőben.

Míg a harag és a bánat a múltba visz bennünket, addig a félelem a jövőbe visz, bizonytalanná téve mindazt, ami még ránk vár. Egyedül az öröm képes minket a jelenben tartani.

Ha képesek vagyunk érzelmi intelligenciánkon is dolgozni, akkor a múltat hátrahagyva, a jövővel nem foglalkozva, képesek lehetünk az icsigo-icsie örömteli jelenében élni.

És ezt úgy lehet elérni, ha figyelmünket nem osztjuk meg, nem halmozunk fel szükségtelen dolgokat, elfogadjuk a tökéletlenséget és megbarátkozunk mindazzal ami velünk és körülöttünk történik, minden ítélkezés és elvárás nélkül.

Az ilyen icsigo-icsie pillanatok megéléséhez szükségünk van egy tudatos jelenlétre, egy mélyreható önismeretre, valamint az összes érzékszervünkre, amivel észleljük magunkat és világunkat. A nézés, a látás, a szaglás, a tapintás és a hallás által fejleszthetjük a pillanat megélését, valamint gyakorlással sokkal tudatosabban és mélyebb értelemmel fogunk dolgokra és emberekre tekinteni.

Az icsigo-icsie lényege az, hogy nem csak másokkal, de önmagunkkal is élvezzük a társaság lényegét, átélve azt az életörömöt, ami csakis a mindfullness segítségével valósítható meg.

„Az icsigo-icsie tehát azon múlik, meg tudunk-e hallani, látni, tapintani, szagolni és ízlelni minden pillanatot, egyszerre csak egyvalamit csinálva, de azt szívvel-lélekkel, mintha az lenne földi létünk utolsó cselekedete.”

Ez a lényege ennek a gyakorlatias könyvnek, hogy érthetően, közvetlenül és egyszerűen adja át azt az életérzést, ami ezekben az icsigo-icsie pillanatokban rejlik.

Kedvenc idézetem a könyvből:

Minden megismételhetetlen pillanat egy kis boldogságoázis.

Sok kis oázisból pedig végül a boldogság tengere lesz.

Icsigo-icsie Book Cover Icsigo-icsie
Héctor García – Francesc Miralles
Bookline Könyvek
2020
Keménytábla
150