5+1 legjobb önismereti és pszichológiai könyv

Ismerd meg önmagad!!!

Egy olyan mondat ez, ami egyre többet foglalkoztatja az embereket. De amilyen jól hangzik ez az első mondat, pont annyira nehéz megismerni önmagunkat, befele fordulni és elcsendesülni, és kielemezni mindazt ami egyaránt jó és rossz bennünk.

Elfogadni magunkat, jó viszonyban lenni önmagunkkal, nem hasonlítani folyamatosan önmagunkat másokhoz, úgy gondolom mindannyiunk célja.

De miért van szükségünk önismeretre? Miért olyan fontos az önismeret?

A személyiségünk, ami megkülönböztet minket másoktól, érzéseink, gondolataink, viselkedésmintáink összessége, ami kihat életünk minden egyes területére, mindez akkor tud harmonikusan működni, ha sikerül az élet ezen területeit jobban megvizsgálni és esetleg változtatni azon, ami már nem szolgálja javunkat.

Ha sikerül megismernünk ezeket a mozgatórugókat, akkor tudatosabban tudjuk reakcióinkat, döntéseinket és feladatainkat uralni.

Azért fontos tudatosan foglalkozni az önismerettel, mert ha mélyen megismerjük lelki folyamatainkat, gondolatainkat és érzelmeinket, akkor életünk több olyan területe is rendbe jöhet, amivel eddig problémáink voltak.

Az önismereti munka szoros kapcsolatban áll a lélek megismerésével, egy olyan folyamat ez ami segít múltbeli sérelmeket, örökölt generációs mintákat, téves hitrendszereket vagy fájdalmas tapasztalatokat feltárni és feldolgozni.

Legjobb önismereti könyvek

Ebben a bejegyzésben olyan könyveket gyűjtöttem egy csomagba, amelyek segítenek a változásban, a fejlődésben és az újrakezdésben. Ezek a könyvek azoknak szólnak, akik tudatosan saját kezükbe szeretnék venni lelki fejlődésüket, akik szokásaik, személyiségük és életvitelük hatásait szeretnék felülvizsgálni és ha szükséges változtatni rajta.

1. Edith Eva Eger: Az ajándék

A könyv rövid kis fejezetekből áll, minden fejezet egy-egy életleckét ad olvasóinak kezébe, kiemelve a fontosabb gondolatokat. A fejezeteket rövid, egyszerű és gyakorlatias feladatsorok követnek, amiknek elvégzéséhez gyakran csak egy papír és egy toll szükséges.

Ez egy páratlan, csodás és egyedi remekmű, ami nem egy „egyszerolvasós” könyv, hanem egy olyan útikalauz, ami végigkísérheti a mindennapjainkat, mert tele van olyan életmentő leckékkel, amelyek sokat segíthetnek gyerekkori traumák, felnőttkori döntések vagy bármilyen élethelyzet feldolgozásában, amikor az embernek egy kis segítségre vagy támogatásra lenne szüksége.

Ez a könyv felrázza és felébreszti olvasóját, bár szívet szaggató történetekkel van tele, mégis sugárzik belőle a remény és a hit. Nem csak elgondolkodtat, hanem aktív cselekvésre is sarkall, válaszút elé állítja ez embert.

Ez az ajándék, ami könyv formájában áll előttünk, olyan életleckéket tartalmaz, amik segítenek megérteni, hogy a megpróbáltatás, a gyász, a fájdalom, a veszteség, a tragédia, mind-mind ajándékok tudnak lenni, ha ezeket megéljük, tanulunk belőlük, fejlődünk általuk, utána pedig elengedjük mindazt, ami már nem szolgálja boldogságunkat.

2. Ichiro Kishimi – Fumitake Koga: Vállald fel bátran önmagad

A könyv könnyed, humoros és olvasmányos stílusa ne tévesszen meg senkit, ugyanis mondanivalója jóval mélyebb és erőteljesebb. A könyv két szerzője csodálatosan levezeti előttünk az Adler pszichológia és filozófia elveit egy fiktív filozófus és fiatal férfi narratív beszélgetésén keresztül.

Az adleriánus pszichológia a freudi pszichológiával ellentétben, nem az ok-okozati tényezőkre koncentrál, hanem arra, hogy nem az a fontos mit hozunk magunkkal a múltból, hanem hogy mihez kezdünk ezzel a cipelt „batyuval”.

A könyv holisztikus látásmódja a testi és leli egységet helyezi középpontba, ahol az egyén képes felülkerekedni a múlt traumáin, megbocsájtva másoknak és önmagának. Ez rengeteg bátorságot követel meg az embertől, de ha valaki képes önmagát felvállalni, akkor szabad és boldog életet élhet.

Ez az önsegítő és önfejlesztő könyv egyszerre letaglózó, elgondolkodtató és motiváló.

3. Almási Kitti: Ki vagy Te?

A másoknak való megfelelés szemben az önazonossággal elég nagy feladat, amivel napi szinten mindannyian küzdünk. Nehéz megtalálni az egészséges egyensúlyt a kettő között, ugyanakkor tudatosan figyelni arra, hogy ezzel másokat se bántsunk meg, de önazonosak tudjunk maradni.

A megfelelés mint a túlélés záloga, tudatos és tudattalan elvárásokat rejt magában, amivel sokan egy életen át küzdenek. De ennek nem feltétlenül kell így lennie, mert bizonyos eszköztár segítségével, valamint egy tudatos önismereti folyamat során, sokat lehet ezen változtatni, valamint feloldani olyan elakadásokat, ami miatt állandó megfelelési kényszer alatt érezzük magunkat.

Ez a nagyon hasznos és gyakorlatias önismereti és önfejlesztő könyv sokat tud segíteni abban, hogy néhány tévesen berögzült mintát felülírjunk, megszabaduljunk múltbeli terhektől, és elkezdjünk önmagunk teljességében kiteljesedni. Érdemes elolvasni, elmerülni a ránk vonatkozó fejezetekben és elkezdni dogozni életünk azon részein, amelyek problémásak és fájdalmasak.

4. Ian Morgan Cron – Suzanne Stabile: Úton önmagunkhoz

A kilenc személyiségtípus amiről ebben a könyvben olvashatunk: a perfekcionista, a segítő, a sikeres, a romantikus, a vizsgálódó, a lojális, a lelkesedő, a harckereső, a béketeremtő. Ezek a különböző, ugyanakkor szorosan egymáshoz kapcsolódó személyiségtípusok nem egymás ellentétei és nem is zárják ki egymást, sokkal inkább kiegészítik egymást. Nagyon élvezetes ezeket végigolvasni, és hol kuncogva, hol pedig szörnyülködve szembesülni azzal, akik valójában vagyunk.

És pont ez a legerősebb és legfontosabb üzenete ennek a könyvnek, hogy elfogadjuk és szeressük önmagunkat, olyannak, amilyenek vagyunk, beleértve embertársainkat is. A könyv ezen része felvilágosít, tudatra ébreszt és motivál is abban, hogy teljes valóságunkban ki tudjunk teljesedni, valamint megértsük azt, hogy mások cselekedete mögött, személyes élettapasztalatok, gyerekkori traumák és egyéb sérülések állnak.

A megfelelő személyiségtípus felismerése még nem jár együtt a változással és a fejlődéssel. Az információ csak az első lépés, a transzformáció ezek után következik, mikor elfogadjuk azt, amilyenek vagyunk, de tudatosan és elszántan akarunk változtatni személyiségtípusunk kevésbe jó oldalain. Merthogy egyik személyiségtípus sem jobb vagy rosszabb mint a másik, mindegyiknek van jó és rossz oldala.

5. Popper Péter: Hogyan választunk magunknak sorsot?

Miközben az élet nagy témáiról olvasunk ebben a könyvben, akarva-akaratlanul is magunkra ismerünk, saját életünket olvassuk ki a könyvből, azt remélve, hogy az olvasott szó nem csak szó marad, hanem változásra és fejlődésre is motivál.

A könyvnek van egy melankolikus, kissé csendes és monoton hangulata, ami semmiképp sem negatív, sőt inkább meditatív jellegű. De amennyire csendes és halk ez a könyv, pont annyira izgalmas és érdekes mindaz, amit Popper Péter összefoglal ebben a könyvben.

Kicsit sem könnyű érteni és főleg befogadni azokat a gondolatokat és esszenciákat, amik ebben a könyvben hangsúlyozva vannak. Popper Péter egy átfogó képet fest le ebben a könyvben a magyar társadalom, kultúra, gyereknevelés és párkapcsolatok hiányosságairól, ugyanakkor ezek a kérdések nem maradnak nyitva a könyvben, mert a válaszok és a megoldások is megszületnek benne.

6. Viktor E. Frankl: Mégis mondj igent az életre!

Egyszerre megrázó és mégis felemelő ez a könyv, ami tömören és lényegre törően beszél az élet megannyi kudarcáról és fájdalmáról, de ugyanúgy a szépségeiről és az egyediségéről is.

Frankl tud igazán hitelesen és őszintén beszélni az élet értelméről, nem csak hatalmas szakmai tudása és tapasztalata miatt, hanem főleg azért, mert a borzalmas koncentrációs táborok tapasztalatai árán tanulta meg a szenvedésben is megtalálni az élet értelmét.

Attól olyan különleges és egyedi számomra ez a könyv, hogy Frankl nem merül el az önsajnálatban, nem tekint magára mint áldozatra, hanem egyfajta hűvös racionalitással közelíti meg mindazt ami vele történt, és ezeket a tanulságokat úgy adja tovább, hogy azok inspirálóak és motiválóak.

Igazi önfejlesztő és önismereti könyv ez, ami olyan útravalót ad olvasójának, ami segít feldolgozni traumákat vagy elakadásokat, mégis a legnagyobb erőssége az öröm és a hála, ami segít megérteni azt, hogy az élet jó és rossz oldalaival együtt alkot egy kerek egészet.

A könyv emellett segít az elengedésben, a túlzott kontroll feladásában és az újrakezdésben.